Werkwijze

1
2
3
4
5
6
Kennismaking
Wij starten met een kennismaking. Dit gesprek is voor onze rekening en bedoeld om vrijblijvend met u te bespreken of onze dienstverlening past bij uw behoeftes en verwachtingen. Tijdens dit gesprek lichten wij onze werkwijze, aanpak en verdienmodel (verder) toe, zodat u hierna kunt beslissen of u gebruik wilt maken van onze diensten.
Inventarisatie
Door met u in gesprek te gaan en informatie te verzamelen, maken wij een inventarisatie van uw huidige financiële positie (inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden). Ook willen wij weten wat uw risicoprofiel is en hoe het staat met uw kennis en ervaring op financieel gebied. Het is in deze fase belangrijk dat u aangeeft wat uw wensen en doelen zijn, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in ons advies.
Analyse
Na ontvangst van alle documenten vangen wij aan met de analyse. In deze fase beoordelen wij of uw huidige situatie is afgestemd op uw wensen en doelen, in samenhang is met uw risicoprofiel en of u uw huidige situatie fiscaal kunt optimaliseren. Ook controleren we of uw huidige financiële producten qua prijs en kwaliteit nog marktconform zijn.
Advies
Op basis van de gegevens uit de inventarisatie en analyse stellen wij een gedegen en duidelijk financieel plan of advies op. Hierin adviseren wij u over de verschillende mogelijkheden om uw wensen en doelen te realiseren. Wij sluiten de adviesfase af met een uitgebreide toelichting. U krijgt een eigen licentie van onze adviessoftware, zodat u het advies op een later moment nog eens kunt doornemen.
Bemiddeling
Uit ons advies komen actiepunten naar voren hoe u het beste uw wensen en doelen kunt realiseren. Indien gewenst kunnen wij deze actiepunten voor u (laten) uitvoeren. Dat noemen wij bemiddeling. Dagelijks staan wij in contact met banken, verzekeraars en andere financiële aanbieders, waardoor wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Door onze werkwijze verlopen de processen op efficiënte wijze en besparen wij u tijd, geld en stress.
Beheer
Uw wensen en doelen, alsmede wet- en regelgeving kunnen wijzigen. Ook uw financiële en gezinssituatie is aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld met de geboorte van een kind of het verkrijgen van een erfenis. Een financieel plan of advies is dan ook erg dynamisch. Een juist beheer hiervan is van belang, zodat wij tijdig kunnen bijsturen waar nodig. U neemt alleen af waar u behoefte aan heeft.
Close Menu