Vermogen

Vermogensplanning is het zodanig inrichten van uw vermogen dat u uw gewenste levensstijl financieel kunt bereiken en behouden. Na het (her)inrichten van het vermogen volgt het monitoren en eventueel bijsturen van de verdeling over verschillende beleggingen rekening houdend met risico’s, rendement en doelstellingen op de lange termijn.

Een advies over vermogensplanning van VersGil is altijd gemaakt met als rode draad uw gewenste besteedbare inkomen, persoonlijke levensdoelen en wensen.

Vermogensplanning is een proces waarbij u voor een lange termijn een relatie met uw vermogensplanner aangaat. Het beheer van uw vermogen is direct verbonden met uw levensloop, soms te voorspellen maar vaak onvoorzien. Wij lopen daarom als het ware met u en de gebeurtenissen in uw leven mee. Afwisselend hebben wij de rol van raadgever,  luisterend oor, creatief meedenker of stellen we u gerust en behoeden wij u voor te snelle of ondoordachte acties. De basis is een zorgvuldig doordacht financieel plan. Maar omdat het leven voortdurend in beweging is, spreken we elkaar periodiek om te bekijken wat er eventueel bijgesteld moet worden. Het plan is en blijft een dynamisch geheel.

Een praktijkvoorbeeld

Michael en Eva hebben beide uit erfenissen en schenkingen een aardig kapitaal gekregen. Zij hebben dit heel verstandig op een spaarrekening gezet en zijn zich nu aan het oriënteren wat ze er mee willen doen. Aflossen op de hypotheek lijkt aantrekkelijk, daarmee gaan de maandlasten immers omlaag. Maar, dan kunnen ze het niet meer voor hun toekomstige doelen gebruiken. Hun drie kinderen gaan over een aantal jaar studeren waar zij veel geld voor nodig hebben. Als de kinderen uit huis zijn, willen zij stoppen met werken maar dat alles wel met behoud van hun huidige, riante levensstijl. Zij hebben echter geen idee hoeveel zij nu moeten reserveren om hun doelen te behalen. Zij gaan op zoek naar een professional die hun vermogensplanning kan uitvoeren.

Op aanraden van een zakenrelatie gaat het stel in gesprek met een financieel planner van VersGil. Deze stelt voor om, voorafgaand aan de vermogensplanning, eerst alle toekomstige inkomsten en uitgaven in kaart te brengen, rekening houdend met de studiekosten en het inkomenstekort daarna. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel geld er nodig is om de verschillende doelen te kunnen realiseren. Met het nieuw verkregen inzicht wordt met Michael en Eva doorgenomen welke mate van risico zij willen accepteren. Er wordt hen uitgelegd dat een hoger risico inhoudt dat de kans hoger is dat een doel niet kan worden gerealiseerd. Maar ook dat ze gedurende de looptijd zullen moeten accepteren dat de mate van bewegelijkheid van de belegging hoger is. 

Nadat is vastgesteld hoeveel risico Michael en Eva willen accepteren wordt een voorstel gemaakt voor een beleggingsportefeuille bij een professionele vermogensbeheerder. VersGil zal met behulp van vermogensplanning periodiek de ontwikkeling van de portefeuille in de gaten houden en zorgen dat het risico binnen de afgesproken grenzen blijft. Op deze wijze is de kans het grootst dat de doelen worden gerealiseerd en hoeven Michael en Eva zich daar geen zorgen over te maken.

Close Menu