De grootste collectieve erfenis

De grootste collectieve erfenis

De laatste decennia is door de babyboomgeneratie een enorm vermogen opgebouwd. Door stijgende welvaart en oplopende huizenprijzen heeft deze generatie het meeste vermogen ooit.

Goede beursresultaten en prima pensioenregelingen zorgen dat op termijn een enorme overdracht van vermogen gaat plaatsvinden. De meeste mensen willen dit natuurlijk goed regelen. Maar hoe?

Er is een probleem
We praten nauwelijks over geld in de familie. Dit is een probleem, want het geld gaat uiteindelijk echt van de ene generatie naar de volgende. Of je dit nu wilt of niet. Door het niet te bespreken ontstaan vaak onnodige situaties. Onderzoek uit de VS laat zien dat een derde van de mensen die een grote erfenis ontvangt binnen twee jaar schulden heeft. En 70% van de erfenissen bereikt uiteindelijk de kleinkinderen niet. Kort gezegd; de ontvangers worden vaak overvallen door het vermogen dat ze krijgen en geven het te snel uit.

Een stil probleem
Daarnaast kan de huidige generatie een groot deel van het vermogen niet gebruiken. Een grote groep ‘ouderen’ heeft het geld namelijk op een spaarrekening staan en dat kost per € 10.000,- zomaar € 200,- tot € 300,- per jaar aan koopkracht. Na een jaar of 10 is die € 10.000,- dus gedaald naar € 7.000,- tot € 8.000,-. Stel je eens voor als dat bedrag groter is… Erg zonde, want de volgende generatie heeft het geld niet direct nodig en de koopkracht moet wel in stand blijven. Dit is een probleem dat niet direct voelbaar en zelfs zichtbaar is, maar het is dus echt belangrijk om na te denken hoe je dit kapitaal beschermt.

Het belang van financiële planning neemt in mijn ogen toe. Dit kan simpelweg het voeren van gesprekken over geld betekenen. Samen met je familie. Met een onafhankelijk persoon praat het een stuk makkelijker en daarbij krijg je een onderbouwd plan, waarbij het zowel fiscaal als financieel goed geregeld wordt. Een gesprek zorgt ook voor andere voordelen:

Waarde van geld wordt duidelijk
Het gesprek over de erfenis op je sterfbed voeren? Niet verstandig (geloof me, het gebeurt). Het is goed om met je familie te praten over wat geld voor jou betekent en hoe jij als ouder vindt dat er mee om gegaan moet worden. Geef aan hoe de volgende generaties het geld kunnen besteden. Of dit alleen aan vakanties is of aan het helpen van de kinderen maakt natuurlijk niet uit. Help je kinderen en kleinkinderen door je wensen te delen.

Financieel inzicht ontstaat
Bespreek met je kinderen (en kleinkinderen) welk bedrag mogelijk hun kant op komt. Hoe vind jij dat zij hiermee moeten omgaan? Bereid ze voor als het bedrag significant is en betrek ze erbij door eerder te schenken of door samen te bespreken hoe het geld gebruikt kan worden.
Op deze manier verklein je de kans dat een grote nalatenschap tot problemen leidt.

Het kapitaal kan in stand blijven
Als het vermogen dusdanig groot, is het verstandig een manier te verzinnen om de waarde in stand te houden. Door de lage spaarrente, hogere inflatie en belasting gaat de koopkracht van spaargeld snel achteruit. Het verdunnen van het familiekapitaal gaat dan onnodig snel. Een goed financieel plan geeft rust en inzicht en zorgt dat een deel van het vermogen mogelijk belegd kan worden of geïnvesteerd mag worden in vastgoed.

Ook kan blijken dat je nu al een deel kunt schenken aan kinderen en kleinkinderen, zonder zelf financiële problemen te krijgen.

Het maakt niet uit of het bedrag groot of klein is. Ik vind dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om zorgvuldig om te gaan met je vermogen. Soms is generatieslang vermogen opgebouwd of is door hard werken een kapitaal gespaard. Dit vraagt om een gedegen plan voor de toekomst.

Ik help je graag bij het gesprek over geld tussen de verschillende generaties en bij het opstellen van een onderbouwd financieel plan voor de familie.

Close Menu